SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR DIGITAL ANVENDELSE AF BØRSENS MATERIALE

Materialet i Dagbladet Børsen, herunder i form af tekst, fotos, illustrationer, grafer m.v., nyder beskyttelse efter ophavsretsloven og markedsføringsloven. Det gælder både i trykt og digital form, herunder på borsen.dk. Ønsker man at anvende materialet, skal anvendelsen følgelig være i overensstemmelse med både ophavsretsloven og markedsføringsloven. I den forbindelse accepterer Dagbladet Børsen A/S, der er indehaver af rettighederne til materialet i Dagbladet Børsen, bl.a. ikke følgende anvendelser, uden at der på forhånd er indgået en skriftlig aftale med Dagbladet Børsen A/S om anvendelsen:

  • - Kopiering ud over enkelte eksemplarer til privat brug, herunder heller ikke kopiering i erhvervsøjemed. Er der tale om digital kopiering må kopieringen endvidere udelukkende ske til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

  • - Udarbejdelse af referater og resuméer af artikler, hvis disse ikke udgør mindre, egentlig selvstændigt udformede referater/resuméer.

  • - Gengivelse af citater, der ikke indgår i et andet egentlig selvstændigt udformet værk, herunder ikke gengivelse af samlinger af citater fra artikler og overskrifter.

  • - Gengivelse af ophavsretligt beskyttede sætninger og sætningsled fra artikler og overskrifter med søgeord i medieovervågning til brug for resuméskrivning eller referatskrivning.

  • - Gentagen og systematisk anvendelse af dybe links til artikler.

Der er tale om en ikke udtømmende opregning af eksempler på tilfælde, som typisk vil indebære en krænkelse af Dagbladet Børsen A/S' rettigheder efter ophavsretsloven og/eller markedsføringsloven, såfremt der ikke forinden er indgået aftale om anvendelsen med Dagbladet Børsen A/S. Dagbladet Børsen A/S forbeholder sig retten til at retsforfølge en sådan anvendelse, der ikke forinden er indgået skriftlig aftale med Dagbladet Børsen A/S om.