KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement

Smart Building: Udnyt mulighederne i de intelligente bygninger

PR Foto
PR Foto

Smart Building er et koncept, som vinder frem verden over. Det er særligt kendetegnet ved energioptimering og effektivisering af boliger og bygninger, og det fungerer ved hjælp af netværksintegration. Via avancerede sensorer indsamles og videreformidles massive mængder af data, som kan bruges til forbedring af indeklima, reducering af energiforbrug samt optimering af bygningsmæssig sikkerhed og sundhed.

Sådan fungerer Smart Building

Smart Building er baseret på en integration af forskellige avancerede teknologier. Med IoT (Internet of Things) kan data fra sensorer og målere medvirke til en automatiseret overvågning af en bygnings drift og funktioner. Der leveres således Big Data om alt fra ventilation og luftfugtighed til ressourcespild og energiforbrug.

AI (kunstig intelligens) udgør en vigtig funktion i Smart Building, da det anvendes til at analysere de indsamlede data og herefter træffe beslutninger baseret på denne data. Ved hjælp af AI kan fremtidige problemer i en bygning forudses og forebygges. På samme måde kan Smart Building forudsige kommende behov og på den baggrund tilpasse bygningens funktioner.

Brunata er i front med Smart Building-løsninger

Brunata er en af de danske virksomheder, der leverer Smart Building-løsninger til især beboelsesejendomme. Her bruger man den nyeste teknologi til at overvåge bl.a. indeklima og lækager. Brunatas Smart Building-løsninger er baseret på et LoRaWAN-datanetværk (Low Power, Long Range, Wide Area Network), som er i stand til at behandle data fra enormt mange IoT-sensorer.

Virksomheden har en bæredygtig innovativ profil og klarer sig godt i cleantech-branchen. Brunatas overordnede mål er at forsyne administratorer og ejere med detaljeret og analyseret forbrugs- og ejendomsdata til brug for energieffektivisering. Med overvågning af energiforbruget fra de mange IoT-enheder i en bygning kan systemet nemt og effektivt identificere mulighederne for energireducering og forebyggelse af ressourcespild.

Administratorer og udlejere profilerer af den viden og det overblik, som de intelligente sensorer afsender til en online platform. Det betyder, at både nutidige og fremtidige beslutninger vedrørende udlejningsejendommes tilstand, effektivitet, ressourceforbrug og sikkerhed således kan træffes på et særdeles informativt og nuanceret fundament. Resultatet er en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig ejendomsadministration.

Bæredygtighed og energieffektivisering

Der er stor ræson i at nytænke og udvikle bæredygtige og energioptimerede bygninger og boliger. Målinger viser nemlig, at bygninger udgør helt op til 40 procent af samfundets samlede energibehov.

Med Smart Building kan de intelligente datanetværk sørge for, at en bygning styrer og regulerer egen energiforbrug og energioptimering. Energiforbruget kan via automatiseret overvågning reguleres og reduceres og mindske udledningen af CO2.

Smart Building udgør et komplekst system, som via lokalt placerede IoT-sensorer og enheder kan indhente data og foranledige reguleringer på tekniske enheder og energimæssige installationer helt ned på rumniveau.

Med Smart Building opereres der med en sikker og effektiv bygningsdrift, hvor den centrale styring af teknik og energi er automatiseret og netværksbaseret med store besparelser på driftsomkostninger og vedligehold til følge.

Smart Building er fremtiden

Med moderne bygninger følger en integration af intelligente netværksbaserede systemer, som forsyner administratorer, brugere og beboere med en automation af dels bygningernes tekniske udstyr som forbedring af indeklimaet via overvågning af ventilation, varme, fugt, klimaanlæg m.v. og dels energioptimering og energifleksibilitet. Udover øget fokus på ressourceforbruget skal moderne bygninger også leve op til fremtidens krav om øget sikkerhed, sundhed og komfort.

Der ses en øget efterspørgsel efter bæredygtige og energieffektive bygninger, som ikke kun udspringer af stigende krav fra bygningsreglementet, men også fra ønsket om og behovet for energivenlige og bæredygtige bygninger til både beboelse og erhverv.

Udviklingen af Smart Buildings går stærkt, og fremtidens system vil byde på endnu mere avancerede og intelligente løsninger end de nuværende. En af de klare fordele vil være et øget integrereret samarbejde bygninger imellem, hvorved en effektiv og bæredygtig bygningsdrift kan udbygges.

Forsiden lige nu